ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้เฉพาะบัตรประชาชนในการเข้าห้องสอบ ไม่ต้องใช้ใบสมัครหรือบัตรประจำตัวสอบ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560